A Hua He Inoa

 

Click Image to Play Video


He Noiʻi Nowelo i ka ʻIke Kuʻuna Hawaiʻi o ka ʻŌnaeao

Propelling Hawaiian Language and Traditions to the Global Astronomical Stage

He makamua loa ʻo A Hua He Inoa (AHHI) e hoʻoneneʻe nei i ka ʻike kuʻuna a ʻōlelo ʻōiwi o Hawaiʻi nei a puni ka honua.  He noiʻi nowelo e ʻāwili pū ana i ka ʻike kuʻuna me ka ʻike ʻepekema hou ma o ke kapa inoa ʻana i nā kaunānā kilohōkū e ʻimi ʻia nei ma Hawaiʻi.  ʻOiai ua piha he 35 makahiki i ke aukahi hoʻōla ʻōlelo Hawaiʻi, he mea nui ka hōʻoia i kona mana a me ka hiki ke hoʻohana laulaha ʻia ma nā ʻano pōʻaiapili like ʻole o kēia au nei. 

A Hua He Inoa - a collaborative effort lead by ʻImiloa - is shifting global paradigms, positioning Hawai‘i as the first place in the world to weave traditional indigenous practices into the process of officially naming astronomical discoveries.  As Hawaiʻi celebrates 35 years of revitalizing ʻōlelo Hawaiʻi (Hawaiian language), we acknowledge the capacity and relevance of ʻōlelo Hawaiʻi -- and the worldview that it informs -- in modern contexts.

ʻO A Hua He Inoa kekahi o kēia mau pōʻaiapili waiwai maoli nō ʻoiai he hōʻoia i ke ola o ka ʻōlelo me kona kuanaʻike i loko o nā hana ʻepekema o kēia au nei.  Ma kona hoʻokolohua ʻia aku nei, ua ahuwale ka pili a me ka waiwai o kēia ʻepekema kilohōkū i ka ʻōlelo me ka ʻike kuʻuna Hawaiʻi. He mea ʻo A Hua He Inoa e laha hou aku ai ka waiwai o ka ʻike kuʻuna a ʻōlelo Hawaiʻi i nā haunauna hou.

A Hua He Inoa creates pathways in which language and culture are at the core of modern scientific practices.  A first pilot project, the recent A Hua He Inoa retreat informed and enhanced western astronomical work in Hawaiʻi.  A Hua He Inoa helps us share traditional knowledge, values and practices through generations.

Ua komo kino nā haumāna i ka hana me ke aʻoaʻo pū ʻia e nā loea ʻōlelo Hawaiʻi, nā alakaʻi hoʻonaʻauao a me nā poʻokela o ka noiʻi ʻike kilohōkū no ʻelua lā.  Ua huakaʻi hele pū i ka piko kaulana ʻo Maunakea no ka ʻike kino i ia kuahiwi kamahaʻo ma kona mau ʻaoʻao a pau.  Ua paʻahana nā ʻōpio i ka ʻimi ʻike o ke ao noiʻi ʻepekema i kūkulu ʻia nō naʻe ma luna o ka ʻike moʻokūʻauhau Hawaiʻi i mea e hoʻākea ʻia ai nā kuanaʻike no ia mea ʻo ka ʻepekema hou a me ka pili o ia ʻike hou i ka ʻike kuʻuna.

Hawaiian speaking students from throughout Hawaiʻi Island and Maui spent two days immersed in knowledge from ‘ōlelo Hawai‘i experts, education leaders and top research scientists from our state’s astronomical observatories.  They peered into the world of scientific research, learned about the recent discovery of two unusual celestial bodies, ascended the summit of Maunakea and expanded their understanding of the vital relationship, and role, of tradition and culture in modern day science.

Ma ia hana kuʻikahi a ʻāwili nō hoʻi o nā hanauna o nā pae noiʻi nowelo like ʻole i hoʻohua ʻia mai ai he mau inoa hou no ʻelua kino o ka lewa lani.  ʻO Kamoʻoalewa kekahi inoa (no 2016 HO3), he hōkūnaʻi e holo ana a puni ka lā a kohu pili like me ko ko kākou honua holo puni ʻana. A ʻo Kaʻepaokaʻāwela kekahi inoa hou (no 2015 BZ509), he hōkūnaʻi e holo ʻepa nei a puni ka lā e he pili nō hoʻi i ka hōkūhele ʻo Kaʻāwela.  E hāpai ʻia ana ia mau inoa i mua o ka hui kauʻāina ʻo International Astronomical Union (IAU), no lākou ke kuleana o ke kapa kūhelu ʻana i nā inoa no nā kaunānā kilohōkū.  A ke paipai ʻia nei kēia hui e ʻāpono kūhelu i nā inoa a e hāpai pū i ka ʻike Hawaiʻi i ke kūlana kauʻāina.

The mighty collaboration across ages of cultural leaders, astronomers and our student cohort culminated in the selection of two Hawaiian names for two major astronomical discoveries. These names will serve as the official names for 2016 HO3 (Kamoʻoalewa) - an asteroid that orbits the Sun like the Earth but in a slightly different orbit, and 2015 BZ509 (Kaʻepaokaʻāwela) - an asteroid near the orbit of Jupiter that moves in an opposite “retrograde” direction.  We are currently proposing these two names be adopted by the International Astronomical Union - an organization that governs observatories and astronomical science worldwide - propelling Hawaiian naming practices and Hawaiian culture onto the global scientific stage.

Ma ia mau hana o A Hua He Inoa, kuʻupau ka hana a nā ʻōpio ma nā hana kālailai a hakuhia me ka ʻāwili pū ʻana i ka ʻike ʻepekema hou me ka ʻike kuʻuna Hawaiʻi o ka ʻōnaeao.  Ma ia mau hana he maka mua nō hoʻi, ua ahuwale maila ke akamai a me ke kuleana koʻikoʻi o ka hanauna hou ma ka hoʻomau ʻana i nā loina Hawaiʻi - no Hawaiʻi, a no ke ao holoʻokoʻa.

As part of our process, these students stretched their minds and imaginations, gaining an appreciation of the Hawaiian culture in relation to the universe and an understanding of the unlimited potential for future fusions of culture and science.  These students helped us make history, and learned that their voices are not only important, but necessary.  They witnessed how we can use the traditions that built us to carry us forward, and how bold initiatives can truly change the world.

I ka holomua ʻana o kēia papahana, he mahalo palena ʻole kēia i nā haumāna, nā mākua a me nā kumu no ke kākoʻo a komo piha ʻana ma kēia noiʻi nowelo o ka ʻōnaeao Hawaiʻi!  E hoʻomau ʻia ana nō ka hana a ʻImiloa, ʻo ia hoʻi ka hoʻomāhuahua hou ʻana aku i nā ʻike a me nā hana e ō mau ai ka ʻike Hawaiʻi ma nā honuanua hou a puni ke ao.

As the A Hua He Inoa program moves forward, we are so grateful for the students, parents, teachers and administrators that make this great work possible. ‘Imiloa Astronomy Center will continue to take daring steps, inspiring our community and extending the culture of Hawai‘i and the immense value of indigenous practices out into the world.

Ahu kupanaha iā Hawaiʻi ʻimi loa, ʻaʻole e pau nā hana a Hawaiʻi ʻimi loa!